We Are Tech Talents

Vi utmanar traditionell bemanning och rekrytering inom IT och tech.

Vårt koncept bygger på en nätverksmodell och vårt erbjudande ger större möjligheter för individen och attraherar mer motiverade kandidater till våra kunder.

Vi bygger ett nätverk av kvalitetssäkrade talanger inom Tech, våra Techstars. Vi erbjuder friheten att styra över sin utveckling och samtidigt ha gemenskapen i ett nätverk med likasinnade.

We areTech Talents

Vi utmanar traditionell bemanning och rekrytering inom IT och tech.

Vårt koncept bygger på en nätverksmodell och vårt erbjudande ger större möjligheter för individen och attraherar mer motiverade kandidater till våra kunder.

Vi bygger ett nätverk av kvalitetssäkrade talanger inom Tech, våra Techstars. Vi erbjuder friheten att styra över sin utveckling och samtidigt ha gemenskapen i ett nätverk med likasinnade.

Vi tror på personliga relationer och nära samarbeten både med våra Techstars och med våra kunder. 

Vi står för affärsmässighet och dynamiska processer. Med djup kunskap om både talanger och våra kunder gör vi kvalitativa matchningar som är både effektiva och träffsäkra.

Vi tror på personliga relationer och nära samarbeten både med våra Techstars och med våra kunder.

Vi står för affärsmässighet och dynamiska processer. Med verklig kunskap om både Techstars och Kunden gör vi kvalitativa matchningar som är både effektiva och träffsäkra.

Vår affärsidé är enkel:Vi levererar de bästa unga talangerna inom Tech.

Vårt uppdrag är att förändra spelplanen inom bemanningsbranschen och skapa ett alternativ till traditionell bemanning. 

Vårt mål är att bli den mest attraktiva uppdragsgivaren för de bästa unga talangerna inom Tech.

Vi ingår i Techtal Group och tillsammans med våra systerföretag Developers Bay och Developers Shore erbjuder vi helheten från juniora till seniora konsulter, både på plats i Sverige eller på distans i Ukraina.

Vår affärsidé är enkel: Vi levererar de bästa unga talangerna inom Tech.

Vårt uppdrag är att förändra spelplanen inom bemanningsbranschen och skapa ett alternativ till traditionell bemanning. 

Vårt mål är att bli den mest attraktiva uppdragsgivaren för de bästa unga talangerna inom Tech.

Vi ingår i Techtal Group och tillsammans med våra systerföretag Developers Bay och Developers Shore erbjuder vi helheten från juniora till seniora konsulter, både på plats i Sverige eller på distans i Ukraina.

CLARA ÅSTRÖM, Talent Manager
E-post: clara@techstars.se
Telefon: +46 76 039 59 90

CHARLOTTE GRIP, Head of Talent (Föräldraledig)
E-post: charlotte@techstars.se
Telefon: +46 (0) 76 273 54 83

PETER KOLNHOFER, Grundare Techstars
E-post: peter@techstars.se
Telefon: +46 (0)73 600 30 21

DARIA ROZANSKI, Head of Sales
E-post: daria@techstars.se
Telefon: +46 (0) 76 028 22 01

CLARA ÅSTRÖM, Talent Manager 
E-post: clara@techstars.se
Telefon: +46 76 039 59 90

CHARLOTTE GRIP, Head of Talent (Föräldraledig)
E-post: charlotte@techstars.se
Telefon: +46 (0) 76 273 54 83

PETER KOLNHOFER, Grundare Techstars
E-post: peter@techstars.se
Telefon: +46 (0)73 600 30 21

DAVID EKENVI, Grundare Techstars
E-post: david@techstars.se
Telefon: +46 (0) 73 708 00 39